WYNIKI Egzamin językowy ERASMUS+ 07.04.2017r. Język angielski

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Lp.

 

 

 

Nr albumu

 

 

 

Wydz.

 

Egz. Pisemny

pkt.

 

Egz. Ustny

Razem

pkt.

 

Ocena końcowa

(wyliczona ze śr. punktacji

z egz.

pisemnego i ustnego)

 

Autopre-zentacja

    

    10p

Temat

 

    20p

Sytuacje

 

20p

 

.

 

 

1

175060

 

63

9

13

18

101

3,0

2

197328

 

70

9

17

19

115

3,5

3

205621

 

75

8

18

18

119

4,0

4

206220

 

74

9

15

15

113

3,5

5

203232

 

90

8

16

15

129

4,5

6

203833

 

61

8

15

15

99

3,0

7

203397

 

68

7

16

16

107

3,5

8

204291

 

54

7

17

18

96

3,0

9

203790

 

8

14

14

16

115

3,5

10

204128

 

74

9

15

16

114

3,5

11

206194

 

67

7

18

16

108

3,5

12

204952

 

68

8

13

14

103

3,5

13

202791

 

60

9

16

17

102

3,0

14

208605

 

69

8

14

16

107

3,5

15

207246

 

61

9

16

18

104

3,5

16

206226

 

61

8

17

18

104

3,5

 

 

Kryteria oceny

Punkty uzyskane za część pisemną i ustną są sumowane w kolumnie ‘Razem pkt’

 Potem dzielone są przez nas przez 150 (maksymalna ilość punktów do zdobycia w obu częściach), co da nam procent i ocenę końcową.

 

60-68 %. – dostateczny (3,0)
69-76 % – dostateczny plus (3,5)
77-84 %. – dobry (4,0)
85-92  % – dobry plus (4, 5)
93-100 %– bardzo dobry (5,0)