Wyniki poprawy testów blokowych 12.02.2018

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Kluczem wyszukiwania jest numer albumu.

Wartością zaliczającą są 44 pkt.

Studenci, którzy zaliczyli poprawę testów blokowych, proszeni są o kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia (a w przypadku jego braku - z koordynatorem wydziałowym) w celu wpisu oceny do systemu.

Uwaga! Zaliczenie testu nie oznacza automatycznego zaliczenia przedmiotu.
166485 angielski B1+ 40 2
178891 angielski B1+ 18 2
179270 angielski B2+ 38,5 2
183775 angielski B1+ 45 3
183959 angielski B2E 27 2
184067 angielski B1+ nb nb
185801 angielski B2E nb nb
187104 angielski B2E 34,5 2
187147 angielski B2E 38 2
187414 angielski B1+ 44 3
187533 angielski B2+ 60 4
188555 angielski B2E 23 2
188606 angielski B2E 44 3
189063 angielski B2E 24 2
190824 angielski B2E 28 2
190871 hiszpański B2E nb nb
192077 angielski B2E 33,5 2
194752 angielski B1+ 38 2
195179 angielski B2E 31,5 2
196045 angielski B1+ 44 3
196246 angielski B2E 30 2
196306 angielski B1+ 34 2
196644 angielski C1E 44 3
196697 angielski B2E 46 3
196766 angielski B2E 35 2
196861 angielski B2E nb nb
197390 angielski B2E 37,5 2
197688 angielski B1+ 32 2
197789 angielski B1+ nb nb
197799 angielski C1E 32 2
197815 angielski C1E 44 3
198393 angielski C1E nb nb
198397 angielski C1E 48 3
198413 angielski B1 48 3
198667 angielski B1+ 50 3
198777 angielski B1+ nb nb
198911 angielski B2E 43 2
201737 angielski C1E 45 3
201750 angielski B2E 44,5 3
201775 angielski C1E 50 3
201776 angielski C1E 42 2
201859 angielski B1+ nb nb
201919 angielski B2E 39 2
202071 angielski B1 39 2
202104 angielski B1+ 37 2
202152 angielski B2+ 46,5 3
202177 angielski C1E 44 3
202249 angielski B2E 51 3,5
202333 angielski B2 36 2
202381 angielski C1E 48 3
202398 angielski C1E 34 2
202423 angielski B2 nb nb
202504 angielski B2+ 41 2
202508 angielski B1+ 49 3
202513 angielski C1E 49 3
202526 angielski B1 46 3
202539 angielski C1E 31 2
202613 angielski C1E 30 2
202619 angielski B1 44 3
202730 angielski C1E 44 3
202756 angielski B2E 30,5 2
202772 angielski B1 39 2
202830 angielski B2+ 57 3,5
202906 angielski B1+ 50 3
202913 angielski B1 19 2
203026 angielski B1+ 33 2
203038 niemiecki B1+ 23 2
203138 niemiecki A1+ 27,5 2
203271 angielski B2E 39 2
203421 angielski B2 44 3
203429 angielski C1E 55 3,5
203487 angielski C1E 51 3,5
203513 angielski C1E 49 3
203555 angielski C1E 34 2
203573 angielski B1 50 3
203669 angielski B2+ 49 3
203677 angielski C1E 42 2
203693 angielski B2 38 2
203777 angielski C1E 40 2
203826 angielski C1E 46 3
203897 angielski C1E 45 3
203914 angielski C1E 47,5 3
203984 angielski C1E 40 2
204067 angielski B2+ nb nb
204255 angielski B2E 34 2
204366 niemiecki B2+ 44 3
204371 angielski C1E 31 2
204401 angielski B1+ nb nb
204528 angielski C1E 31 2
204530 angielski C1E 48 3
204538 angielski C1E 44 3
204594 angielski C1E 51 3,5
204599 angielski C1E 30 2
204649 angielski B2E 27 2
204651 angielski B2E 46 3
204731 angielski B1+ 41 2
204926 angielski B1+ 47 3
204930 angielski B1 38 2
205004 angielski B1 31 2
205025 angielski B2E nb nb
205033 angielski B1+ 23 2
205256 angielski C1E 18 2
205283 angielski C1E 50 3
205336 angielski B2E nb nb
205395 angielski B2+ 46 3
205400 angielski B2E 36 2
205422 angielski C1E 29 2
205443 angielski B2+ 42 2
205622 angielski B1 61 4
205710 angielski B2E 62 4
205816 angielski B1+ 52 3,5
205825 angielski B1+ 26 2
205924 angielski B1+ 44 3
206174 angielski B1+ 31 2
206209 angielski B2+ 38 2
206233 angielski C1E 46 3
206234 angielski B1 31 2
206237 angielski B1 32 2
207243 angielski B1+ 35 2
207300 niemiecki B1 nb nb
208411 angielski B1 33 2
208480 angielski B1 44 3
208481 angielski B1 44 3
208511 angielski B2+ 46 3
208555 angielski B1+ 55 3,5
208569 angielski B2+ 42,5 2
208595 angielski B2+ 52,5 3,5
208640 angielski B1+ 51 3,5
208647 angielski B1+ 67 4,5
208648 angielski B1 28 2
208650 angielski B1+ 56 3,5
208676 angielski B1+ 37 2
208678 angielski B1+ 35 2
208689 angielski B1+ 49 3
208722 angielski B1+ 57 3,5
208724 angielski B1+ 35 2
208725 angielski B2+ 50 3
208739 angielski B1+ 54 3,5
208742 angielski B1+ 55 3,5
208792 angielski B2+ 37 2
208820 angielski B1+ 44 3
208835 angielski B1+ 55 3,5
208850 angielski B1 40 2
208851 angielski B1 44 3
208852 angielski B1+ 40 2
208855 angielski B1+ 45 3
208859 angielski B1+ 49 3
208992 angielski B2 25 2
208997 angielski B2 41 2
209020 angielski B1 30 2
209032 niemiecki B1 47 3
209048 angielski B1 53 3,5
209056 angielski B2 46 3
209059 angielski B1 19 2
209217 angielski B1+ 46 3
209260 angielski B1+ 52 3,5
209403 angielski B2 52 3,5
209602 angielski B2 nb nb
209611 angielski B1+ 50 3
209622 angielski B2 51 3,5
209626 angielski B2 35 2
209637 angielski B1 47 3
209646 niemiecki B1 49 3
209658 angielski B2 59 4
209693 angielski B2 56 3,5
209745 niemiecki B1 62 4
209755 angielski B1+ 58 4
209823 angielski B2 47 3
209848 angielski B2 34 2
209870 angielski B1 57 3,5
210366 angielski B2 51 3,5
210393 angielski B2 nb nb
210399 angielski B2 54 3,5
210413 angielski B2 50 3
210415 angielski B2 47 3
210438 angielski B2 37 2
210447 angielski B2 32 2
210456 angielski B1+ 46 3
210460 angielski B1+ 34 2
210478 angielski B2+ 45 3
210490 angielski B1 nb nb
210575 angielski B1 48 3
210721 angielski B2 56 3,5
210821 angielski B1+ 37 2
210862 angielski B1+ 15 2
210870 angielski B1+ 48 3
210901 hiszpański A1+ 57 3,5
211142 angielski B2 39 2
211194 angielski B1 46 3
211217 angielski B2 62 4
211375 angielski B1 30 2
211379 angielski B2 58 4
211399 angielski B1 54 3,5
211537 angielski B1+ 33 2
211543 angielski B1+ 37 2
211588 angielski B1+ 28 2
211621 angielski B1 38 2
211630 angielski B1+ 26 2
211646 angielski B1 50 3
211658 angielski B2 29 2
211691 angielski B1+ nb nb
211693 angielski B1+ 37 2
211708 angielski B2E 55 3,5
212011 angielski B2+ nb nb
212026 angielski B2+ nb nb
212030 angielski B2+ 48 3
212035 angielski B1+ 37 2
212055 angielski B2+ 38 2
212069 angielski B2+ 44 3
212075 angielski B1+ 51 3,5
212083 angielski B2+ 46 3
212135 angielski B1 33 2
212136 angielski B1+ 37 2
212137 angielski B1+ 48 3
212512 angielski B2+ 55,5 3,5
212528 angielski B1 34 2
212546 angielski B1+ 40 2
212552 angielski B1+ 50 3
212604 angielski B1+ 36 2
212629 angielski B1+ 55 3,5
212644 angielski B2 45 3
212662 angielski B1+ 47 3
212701 angielski B1+ 52 3,5
212704 angielski B1+ 45 3
212710 angielski B1 47 3
212714 angielski B1+ 29 2
212793 angielski B1+ 37 2
212855 angielski B1 54 3,5
212880 angielski B1 47 3
214095 angielski B1 26 2
219532 angielski B1 50 3