WYNIKI Egzamin językowy ERASMUS 06.03/ 10.03 2017 Język francuski

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Lp.

 

 

Imię i Nazwisko

 

 

 

 

 

Nr albumu

 

 

 

Wydz./

Sem.

 

Egz. Pisemny

pkt.

 

Egz. Ustny

Razem

pkt.

 

Ocena końcowa

(wyliczona ze śr. punktacji

z egz.

pisemnego i ustnego)

 

Autopre-zentacja

    

    10p

Temat

 

    20p

Sytuacje

 

20p

 

 

 

 

1

 

203621

BAIŚ

 

 

 

 

 

4,5

2

 

203655

BAIŚ

 

 

 

 

 

3

3

 

213084

BAIŚ

 

 

 

 

 

3,5

4

 

204641

EEIA

 

 

 

 

 

3

5

 

204984

EEIA

 

 

 

 

 

nb

6

 

205276

FTIMS

 

 

 

 

 

4,5

7

 

212996

IFE

 

 

 

 

 

4

8

 

203089

IFE

 

 

 

 

 

-

9

 

203131

IFE

 

 

 

 

 

4

10

 

203092

IFE

 

 

 

 

 

4

11

 

203166

IFE

 

 

 

 

 

-

12

 

203093

IFE

 

 

 

 

 

-

13

 

203209

IFE

 

 

 

 

 

5

14

 

203123

IFE

 

 

 

 

 

4

15

 

203215

IFE

 

 

 

 

 

5

16

 

203132

IFE

 

 

 

 

 

4

17

 

203106

IFE

 

 

 

 

 

3

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny

Punkty uzyskane za część pisemną i ustną są sumowane w kolumnie ‘Razem pkt’

 Potem dzielone są przez nas przez 150 (maksymalna ilość punktów do zdobycia w obu częściach), co da nam procent i ocenę końcową.

 

60-68 %. – dostateczny (3,0)
69-76 % – dostateczny plus (3,5)
77-84 %. – dobry (4,0)
85-92  % – dobry plus (4, 5)

93-100 %– bardzo dobry (5,0)