Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

eaquals glowna

   

Język angielski - kurs wrześniowy

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Osoby zainteresowane intensywnym, 30-godzinnym kursem we wrześniu proszone są o jak najszybsze zapisy online, telefonicznie (42 631 28 10; 42 631 28 34) bądź mailowo (  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

   

Wyniki egzaminów pisemnych i ustnych

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Read more: Wyniki egzaminów pisemnych i ustnych

   

Wyniki poprawy testów blokowych 03.07.2017

There are no translations available.

Kluczem wyszukiwania jest numer albumu.

Wartością zaliczającą są 44 pkt.

Studenci, którzy zaliczyli poprawę testów blokowych, proszeni są o kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia (a w przypadku jego braku - z koordynatorem wydziałowym) w celu wpisu oceny do systemu.

Uwaga! Zaliczenie testu nie oznacza automatycznego zaliczenia przedmiotu.

Read more: Wyniki poprawy testów blokowych 03.07.2017

   

Jednorazowa zmiana terminu konsultacji - mgr Joanna Łyżwa

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Konsultacje z dnia 03.07 zostają przeniesione na 04.07, godzina 11:30.

   

Zasady weryfikacji egzaminu pisemnego

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Read more: Zasady weryfikacji egzaminu pisemnego

   

Page 1 of 4