Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

eaquals glowna

   

Kurs języka chińskiego

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Read more: Kurs języka chińskiego

   

Procedura reklamacji ocen w CJ PŁ - sesja letnia 2016/17

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Studenci, którzy nie mają wpisanych do systemu ocen z języka obcego proszeni są o wysłanie stosownej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres swojego lektora i do wiadomości na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 19.09.2017 do godz. 10.00.

Zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w PŁ uwzględniane będą tylko reklamacje wysyłane za pomocą systemu poczty PŁ.

W informacji proszę zamieścić następujące dane:

  • imię i nazwisko studenta
  • numer albumu
  • wydział
  • tryb studiów
  • nazwisko prowadzącego
  • nazwa przedmiotu (poziom)
  • (inne istotne informacje)
   

Wyniki egzaminów pisemnych i ustnych

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Read more: Wyniki egzaminów pisemnych i ustnych

   

Zasady weryfikacji egzaminu pisemnego

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Read more: Zasady weryfikacji egzaminu pisemnego

   

Wyniki poprawy testów blokowych 07.09.2017

There are no translations available.

Kluczem wyszukiwania jest numer albumu.

Wartością zaliczającą są 44 pkt.

Studenci, którzy zaliczyli poprawę testów blokowych, proszeni są o kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia (a w przypadku jego braku - z koordynatorem wydziałowym) w celu wpisu oceny do systemu.

Uwaga! Zaliczenie testu nie oznacza automatycznego zaliczenia przedmiotu.

Read more: Wyniki poprawy testów blokowych 07.09.2017

   

Page 1 of 4