Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

eaquals glowna

   

Procedura reklamacji ocen w CJ PŁ - sesja letnia 2017/18

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Studenci, którzy nie mają wpisanych do systemu ocen z języka obcego proszeni są o wysłanie stosownej informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres swojego lektora i do wiadomości na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it w nieprzekraczalnym terminie do środy 19.09.2018 do godz. 15.00.

Zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w PŁ uwzględniane będą tylko reklamacje wysyłane za pomocą systemu poczty PŁ.

W informacji proszę zamieścić następujące dane:

  • imię i nazwisko studenta
  • numer albumu
  • wydział
  • tryb studiów
  • nazwisko prowadzącego
  • nazwa przedmiotu (poziom)
  • (inne istotne informacje)
   

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Oferta kursów komercyjnych w CJPŁ w semestrze zimowym 2018/19

   

Odwołanie konsultacji - mgr Agnieszka Rogaczewska-Granatowska

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Konsultacje w dniu 11,13.09 zostają odwołane.

   

Zmiana terminu konsultacji - mgr Elżbieta Wichowska

Attention: open in a new window. Print

There are no translations available.

Konsultacje z nia 11.09 zostają przeniesione na 12.09, godzina 12:00.

   

Wyniki poprawy testów blokowych

There are no translations available.

Wyniki poprawy testów blokowych dostępne są na platformie WIKAMP w przedmiocie "Zapisy na poprawę testów blokowych" (po zalogowaniu -> Wirtualne Wydziały -> Centrum Językowe -> Zapisy -> Zapisy na poprawę testów blokowych -> Oceny).

Wartością zaliczającą są 44 pkt.

Studenci, którzy zaliczyli poprawę testów blokowych, proszeni są o kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia (a w przypadku jego braku - z koordynatorem wydziałowym) w celu wpisu oceny do systemu.

Uwaga! Zaliczenie testu nie oznacza automatycznego zaliczenia przedmiotu.
   

Page 1 of 3