ZAOCZNE STUDIA MAGISTERSKIE: PODZIAŁ NA GRUPY (07.10.2017)

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Lista dla osób, które nie podały numeru albumu znajdują się na tablicy informacyjnej w CJ PŁ

184354 EEIA Mgr Anna Ruszczyńska L5
187371 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
187601 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
187759 EEIA Mgr Anna Ruszczyńska L5
187845 EEIA Mgr Anna Ruszczyńska L5
187846 EEIA Mgr Anna Ruszczyńska L5
187895 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
187993 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
189702 FTIMS Mgr Agnieszka Stefańska L4
189721 FTIMS Mgr Anna Ruszczyńska L5
206481 EEIA Mgr Agnieszka Stefańska L4
207016 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
207119 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
207137 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
207219 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
208327 EEIA Mgr Agnieszka Stefańska L4
213756 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213789 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213821 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213847 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213858 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213861 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213870 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213875 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213924 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213925 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213926 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213929 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213931 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213934 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213935 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213936 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213938 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213940 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213941 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213942 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213946 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213952 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213955 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213956 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213957 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213958 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213960 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213961 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213962 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213965 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213969 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213972 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213973 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213974 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213975 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213976 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213977 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213986 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213987 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213990 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213991 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
213993 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
213995 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213996 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
213997 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214002 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214003 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
214006 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214008 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214010 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214013 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
214016 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214017 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214018 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
214019 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
214023 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214025 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214025 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214027 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214028 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
214030 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
214031 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214032 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
214033 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214036 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214037 Mech mgr Anna Ocetek L16
214038 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214039 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
214040 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214041 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214042 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214047 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214048 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214049 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214050 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
214051 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
214053 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214117 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214136 ZiIP mgr Robert Pawłowski L17
214306 Mech Mgr Łukasz Wodarczyk L22
214308 Mech mgr Anna Ocetek L16
214309 Mech mgr Anna Ocetek L16
214312 Mech Mgr Łukasz Wodarczyk L22
214313 Mech mgr Anna Ocetek L16
214318 Mech mgr Anna Ocetek L16
216856 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7
219779 ZiIP mgr Magdalena Jasińska L10
219786 Mech mgr Anna Ocetek L16
219791 Mech mgr Anna Ocetek L16
219794 Mech Mgr Łukasz Wodarczyk L22
219796 Mech mgr Anna Ocetek L16
219798 Mech Mgr Łukasz Wodarczyk L22
219807 Mech Mgr Łukasz Wodarczyk L22
219852 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219859 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219862 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
219864 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219866 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
219869 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
219875 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219876 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219880 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219883 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
219885 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219886 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219887 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219894 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
219895 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219897 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219898 EEIA Mgr Agnieszka Kleczkowska L14
219900 EEIA Mgr Dominika Biernat L2
219925 EEIA Mgr Anna Ruszczyńska L5
219937 EEIA Mgr Anna Ruszczyńska L5
219942 EEIA Mgr Agnieszka Stefańska L4
219950 EEIA Mgr Anna Ruszczyńska L5
220058 FTIMS Mgr Anna Ruszczyńska L5
220091 FTIMS Mgr Anna Ruszczyńska L5
220098 FTIMS Mgr Agnieszka Stefańska L4
234014 ZiIP mgr Marta Dziubińska L7