Wyniki poprawy testów blokowych 07.09.2017

Uwaga, otwiera nowe okno. Email

Kluczem wyszukiwania jest numer albumu.

Wartością zaliczającą są 44 pkt.

Studenci, którzy zaliczyli poprawę testów blokowych, proszeni są o kontakt z lektorem prowadzącym zajęcia (a w przypadku jego braku - z koordynatorem wydziałowym) w celu wpisu oceny do systemu.

Uwaga! Zaliczenie testu nie oznacza automatycznego zaliczenia przedmiotu.
157106 angielski C1E 26 2
166819 angielski B1+ 37 2
171356 angielski B2E 53 3,5
175022 angielski B1+ 64 4
178891 angielski B1+ nb nb
181247 angielski B1+ nb nb
181540 angielski B2E 33 2
181868 angielski B2E 56 3,5
182671 angielski B2E 43 2
183927 angielski B2E 27 2
183951 angielski B1+ 38 2
183959 angielski B2E 28 2
184067 angielski B1+ nb nb
184983 angielski B2E nb nb
185801 angielski B2E nb nb
187128 angielski B2+ nb nb
187147 angielski B2E 42 2
187311 angielski B1+ 36 2
187317 angielski B1+ 30 2
187353 angielski B1+ 45 3
187963 angielski B1+ nb nb
187970 angielski B1+ 38 2
188606 angielski B2E 36 2
188867 angielski B2E 36 2
188949 angielski B2E 35 2
190693 angielski C1E 41,5 2
190824 angielski B1+ 63 4
190871 hiszpański B2E 33 2
190874 angielski B2+ 40 2
190909 angielski B2E 42 2
191299 angielski B2E 44 3
192077 angielski B2E 25 2
194445 angielski B1 44 3
194752 angielski B1 42 2
194817 angielski B1 39 2
194893 angielski B1 54 3,5
195082 angielski B2+ 60 4
195179 angielski B2E 30 2
195184 angielski B2E 40 2
195220 angielski B1+ nb nb
195397 angielski B2+ 41 2
195442 angielski B1+ nb nb
195567 angielski C1E 37 2
195730 angielski B2+ 29 2
196006 francuski A2E 55 3,5
196155 niemiecki B1+ nb nb
196223 angielski C1E 40,5 2
196306 angielski B1+ 35 2
196656 angielski B1+ 60 4
196658 angielski B1 33 2
196673 angielski C1E 45 3
196723 angielski B2E nb nb
196766 angielski B1+ 47 3
196857 angielski B2E 44 3
196861 angielski B1+ 49 3
196926 angielski B2E 57 3,5
197064 rosyjski B1+ 33 2
197067 angielski B2E nb nb
197263 angielski B1+ nb nb
197381 angielski C1E 37 2
197390 angielski B1+ 44 3
197435 angielski B1+ 19 2
197534 angielski B1+ 39 2
197691 angielski B1 nb nb
197725 angielski B1 34 2
197789 angielski B1+ 42 2
197799 angielski C1E 27,5 2
197810 angielski B2E 36 2
197815 angielski C1E 13 2
197858 angielski B2E 55 3,5
197916 angielski C1E 33,5 2
197934 angielski B1+ 49 3
198358 angielski B2E 33 2
198363 angielski C1E nb nb
198397 angielski C1E 39,5 2
198413 angielski B1 38 2
198911 angielski B2E 32 2
198948 angielski B1 nb nb
199027 angielski C1E nb nb
200115 niemiecki B2E 61 4
200223 angielski B1+ nb nb
201750 angielski B1+ 64 4
201805 angielski B1+ 60 4
201830 angielski B1+ 44 3
201859 angielski B1+ 36 2
201860 angielski B1+ 45 3
201871 angielski B1+ 50 3
201886 angielski B1 37 2
201951 angielski B1+ 42 2
201991 angielski B1+ 53 3,5
202060 angielski B2E 42 2
202092 angielski B1+ 47 3
202104 angielski B1+ 36 2
202152 angielski B2+ 38 2
202181 angielski B1+ 40 2
202343 angielski B1+ 45 3
202381 angielski C1E 39 2
202402 angielski C1E nb nb
202433 angielski B1+ 61 4
202441 angielski B1+ 41 2
202443 angielski B1+ 37 2
202475 angielski B1+ nb nb
202508 angielski B1+ 42 2
202526 angielski B1 34 2
202591 angielski B1 52 3,5
202613 angielski C1E 31 2
202619 angielski B1 42 2
202650 angielski B2E nb nb
202673 angielski B1 35 2
202676 angielski B2E 37 2
202730 angielski C1E 32,5 2
202749 angielski B1+ 38 2
202763 angielski B1 35 2
202791 angielski C1E 48,5 3
202806 angielski B1 65 4
202810 angielski B1 44 3
202855 angielski C1E 36,5 2
202875 angielski B2E 50 3
202947 angielski B1 63 4
202969 angielski B1+ 55 3,5
202992 angielski C1E 38 2
202993 angielski B1 34 2
203235 hiszpański A2 50 3
203308 angielski B1+ 51 3,5
203391 angielski B1+ 51 3,5
203458 angielski B1+ nb nb
203469 angielski B1+ 65 4
203508 angielski B2+ 58 4
203525 angielski B1+ nb nb
203669 angielski B2+ 37 2
203685 angielski B1+ 68 4,5
203686 angielski B2 45 3
203690 angielski B1+ 46 3
203692 angielski B1+ 49 3
203703 angielski B1+ nb nb
203764 angielski C1E 49,5 3
203777 angielski C1E 33,5 2
203789 angielski C1E 33,5 2
203818 angielski B1+ 44 3
203823 angielski B2E 48 3
203826 angielski C1E 34,5 2
203914 angielski B2+ 57 3,5
203997 angielski B2+ 67 4,5
204042 angielski B1+ 46 3
204051 angielski B2+ 44 3
204067 angielski B2 47 3
204070 angielski B2+ 44 3
204144 angielski B1+ 49 3
204174 angielski B1 55 3,5
204255 angielski B2E 36 2
204307 angielski B1+ 36 2
204320 angielski B1 36 2
204358 angielski B2 31,5 2
204375 angielski B1+ 49 3
204377 angielski B2+ 55 3,5
204380 angielski B1 44 3
204401 angielski B1+ nb nb
204403 angielski B1+ 45 3
204407 angielski B1+ 63 4
204528 angielski B2+ 48 3
204538 angielski B2+ 44 3
204545 angielski B2+ 54 3,5
204651 angielski B1+ 54 3,5
204672 angielski B2 nb nb
204731 angielski B1+ 37 2
204802 angielski B1+ 65 4
204887 angielski B2 37,5 2
204913 niemiecki B1 21 2
204930 angielski B1 33 2
205004 angielski B1 40 2
205021 angielski B2 48 3
205025 angielski B2E 32 2
205033 angielski B1+ 28 2
205035 angielski B1+ 46 3
205191 niemiecki B2E 34 2
205214 angielski B2E 42 2
205227 angielski B1+ 35 2
205235 angielski C1E 51 3,5
205256 angielski C1E 25 2
205267 angielski B2+ nb nb
205336 angielski B2E nb nb
205353 angielski B2E 70 4,5
205354 angielski B2+ 45 3
205373 angielski C1E 56 3,5
205378 angielski B2E 51 3,5
205393 angielski C1E 48,5 3
205395 angielski B2+ 27 2
205403 angielski B2E 38 2
205422 angielski C1E 36 2
205434 angielski C1E 44,5 3
205443 angielski B2+ 39 2
205460 angielski B2E 58 4
205508 angielski B2E 44 3
205618 angielski B1+ 53 3,5
205632 angielski B1 36 2
205634 angielski B1+ 57 3,5
205643 angielski B1+ 38 2
205644 angielski B1+ 47 3
205654 angielski B1 44 3
205811 angielski B1+ 44 3
205816 angielski B1+ 22 2
205825 angielski B1+ nb nb
205860 angielski B1+ 56 3,5
206181 angielski B1+ 57 3,5
206198 angielski B1 61 4
206209 angielski B2+ nb nb
206233 angielski C1E 33,5 2
206234 angielski B1 22 2
207220 angielski B2E 60 4
207243 angielski B1+ 24 2
207300 niemiecki B1 24 2
208445 angielski B2 49 3
208475 angielski B2 61 4
208480 angielski B1 41 2
208481 angielski B1 34 2
208525 angielski B1 35 2
208559 angielski B1 52 3,5
208590 angielski B2 63 4
208595 angielski B2 45 3
208623 angielski B1 66 4,5
208639 angielski B1 58 4
208642 angielski B2 nb nb
208648 angielski B1 38 2
208661 angielski B1 38 2
208678 angielski B1 53 3,5
208683 angielski B1 44 3
208688 angielski B1 55 3,5
208693 angielski B1 nb nb
208724 angielski B1 60 4
208788 angielski B1 52 3,5
208819 angielski B2 51 3,5
208822 angielski B2 45 3
208826 angielski B2 38 2
208850 angielski B1 23 2
208851 angielski B1 32 2
209208 angielski B1 nb nb
209544 angielski B2 39,5 2
209581 angielski B2 51 3,5
209602 angielski B2 38 2
209605 angielski B2 32 2
209762 angielski B1 39 2
210837 angielski B1 43 2
210870 angielski B1 47 3
210921 rosyjski A1 38 2
211067 francuski B1 34,5 2
211087 rosyjski A1 34,5 2
211180 angielski B1+ 31 2
211543 angielski B1 46 3
211562 niemiecki B1 25 2
211588 angielski B1 44 3
211638 angielski B1 48 3
211658 angielski B2 33 2
211664 angielski B2 40 2
211691 angielski B1+ nb nb
211693 angielski B1+ 41 2
211697 angielski B1+ 34 2
211703 angielski B1+ 53 3,5
211705 angielski B1+ 45 3
212014 angielski B2 nb nb
212018 angielski B1 39 2
212049 angielski B1 36 2
212055 angielski B2 52 3,5
212069 angielski B2 47 3
212076 angielski B2 50 3
212101 angielski B1 28 2
212116 angielski B1 34 2
212120 angielski B1 36 2
212121 angielski B1 49 3
212135 angielski B1 34 2
212414 angielski B1 28 2
212528 angielski B1 37 2
212546 angielski B1 54 3,5
212552 angielski B1+ 38 2
212556 angielski B1 51 3,5
212604 angielski B1 53 3,5
212710 angielski B1 36 2
212716 angielski B1 37 2
212727 angielski B1 32 2
212743 angielski B1 48 3
212793 angielski B1 54 3,5
212841 angielski B2 41,5 2