Egzaminy w sesji letniej 2017/2018

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 Harmonogram sesji letniej 2017/18 w Centrum Językowym PŁ

     

Termin

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

1.

26 czerwca 2018 (wtorek)
1. tura - godz. 8.30
j. angielski certyfikacja C1
pozostałe języki certyfikacja A2, B1 i C1
2. tura – godz. 11.15
Wszystkie języki certyfikacja B2

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy do 22.06.2018, godz. 10.00

28 czerwca 2018 (czwartek)

1. tura – godz. 9.00
wszystkie języki certyfikacja B2 i C1
j. francuski, hiszpański certyfikacja B1

2. tura – godz. 13.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

wszystkie języki certyfikacja A2

j. hiszpański, niemiecki - certyfikacja B1

29 czerwca 2018 (piątek)

3. tura – godz. 9.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

j. niemiecki certyfikacja B1 i B2

j. hiszpański certyfikacja A2

j. francuski certyfikacja A2 i B1

 Zapisy do 27.06.2018, godz. 10.00

2.

3 lipca 2018 (wtorek)
1. tura - godz. 8.30
j. angielski certyfikacja C1
pozostałe języki certyfikacja A2, B1 i C1
2. tura – godz. 11.15
Wszystkie języki certyfikacja B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy od 22.06.2018, godz. 10.00

            do 29.06.2018, godz. 10.00

5 lipca 2018 (czwartek)

1. tura – godz. 9.00
wszystkie języki certyfikacja B2 i C1
j. francuski, hiszpański certyfikacja B1

2. tura – godz. 13.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

wszystkie języki certyfikacja A2

j. hiszpański, niemiecki - certyfikacja B1

6 lipca 2018 (piątek)

3. tura – godz. 9.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

j. niemiecki certyfikacja B1 i B2

j. hiszpański certyfikacja A2

j. francuski certyfikacja A2 i B1

 

Zapisy od 27.06.2018, godz. 10.00

do 04.07.2018, godz. 10.00

3.

7 września 2018 (piątek)
1. tura - godz. 8.30
j. angielski certyfikacja C1
pozostałe języki certyfikacja A2, B1 i C1
2. tura – godz. 11.15
Wszystkie języki certyfikacja B2

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy od 29.06.2018, godz. 10.00

            do 04.09.2018, godz. 10.00

11 września 2018 (wtorek)

1. tura – godz. 9.00
wszystkie języki certyfikacja B2 i C1
j. francuski, hiszpański certyfikacja B1

2. tura – godz. 13.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

wszystkie języki certyfikacja A2

j. hiszpański, niemiecki - certyfikacja B1

12 września 2018 (środa)

3. tura – godz. 9.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

j. niemiecki certyfikacja B1 i B2

j. hiszpański certyfikacja A2

j. francuski certyfikacja A2 i B1

 Zapisy od 04.07.2018, godz. 10.00

 do 10.09.2018, godz. 10.00

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ &18, pkt 1b: 

„dla przedmiotów kończących się egzaminem student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot jest realizowany, oraz do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze.”  

W przypadku niestawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie, student traci jedno z dwóch przysługujących mu terminów w bieżącej sesji.  

Studenci przed obroną, mający zaległy egzamin z języka obcego na poziomie B2, którzy w karcie ocen mają wpisany „Język obcy egzamin” o kodzie 22 91 0005 00 (1 ECTS) mogą zdawać egzamin na starych zasadach (stary format) lub zapisać się na "Język obcy certyfikacja" o kodzie 22 91 0005 99 (0 ECTS) i zdawać egzamin w nowym formacie.

Wg programów studiów w bieżącej sesji egzamin zdają:

W. Mech.

WEEIA IV (inżynieria biomedyczna, energetyka, transport) 

WTMiWT IV (oprócz inżynierii bezpieczeństwa pracy)

WBiNoŻ IV (bez biogospodarki)

WBAIŚ IV (architektura wnętrz)

KGP IV

WZiIP IV (licencjat+papiernictwo i poligrafia)

IFE IV - lektorat