Egzaminy w sesji letniej 2016/2017

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Harmonogram sesji letniej 2016/17 w Centrum Językowym PŁ

     

Termin

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

1.

26 czerwca 2017 (poniedziałek)
I tura - godz. 8.30
j. angielski certyfikacja B2
j. angielski egzamin B2
II tura – godz. 11.00
j. angielski certyfikacja C1
pozostałe języki certyfikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy do 22.06.2017, godz. 10.00

28 czerwca 2017 (środa)

1. tura – godz. 9.00-12.00
wszystkie języki certyfikacja B2 i C1
wszystkie języki egzamin B2

j. hiszpański cert. B1
2. tura – godz. 13.00-16.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

j. niemiecki certyfikacja B1 i B2

j. hiszpański certyfikacja A2

j. francuski certyfikacja B1
29 czerwca 2017 (czwartek)

1. tura – godz. 9.00-12.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

j. niemiecki certyfikacja A2 i B1

j. hiszpański, francuski, włoski cert. A2

 

Zapisy do 27.06.2017, godz. 10.00

2.

30 czerwca 2017 (piątek)
I tura - godz. 8.30
j. angielski certyfikacja B2
j. angielski egzamin B2
II tura – godz. 11.00
j. angielski certyfikacja C1
pozostałe języki certyfikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy od 22.06.2017, godz. 10.00
            do 28.06.2017, godz. 10.00

4 lipca 2017 (wtorek)

1. tura – godz. 9.00-12.00
wszystkie języki certyfikacja B2 i C1
wszystkie języki egzamin B2

j. hiszpański cert. B1
2. tura – godz. 13.00-16.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

j. niemiecki certyfikacja B1 i B2

j. hiszpański certyfikacja A2

j. francuski certyfikacja B1
5 lipca 2017 (środa)

1. tura – godz. 9.00-12.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

j. niemiecki certyfikacja A2 i B1

j. hiszpański, francuski, włoski cert. A2

 

Zapisy od 27.06.2017, godz. 10.00
            do 03.07.2017, godz. 10.00

3.

8 września 2017 (piątek)
I tura - godz. 8.30
j. angielski certyfikacja B2
j. angielski egzamin B2
II tura – godz. 11.00
j. angielski certyfikacja C1
pozostałe języki certyfikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy od 28.06.2017, godz. 10.00
             do 06.09.2017, godz. 10.00

12 września 2017 (wtorek)

1. tura – godz. 9.00-12.00
wszystkie języki certyfikacja B2 i C1
wszystkie języki egzamin B2

j. hiszpański cert. B1
2. tura – godz. 13.00-16.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

j. niemiecki certyfikacja B1 i B2

j. hiszpański certyfikacja A2

j. francuski certyfikacja B1

13 września 2017 (środa)

1. tura – godz. 9.00-12.00
j. angielski certyfikacja B2 i C1

j. niemiecki certyfikacja A2 i B1

j. hiszpański, francuski, włoski cert. A2

 

Zapisy od 03.07.2017, godz. 10.00
            do 11.09.2017, godz. 10.00

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów PŁ &18, pkt 1b:

„dla przedmiotów kończących się egzaminem student ma prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w semestrze, w którym przedmiot jest realizowany, oraz do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej w kolejnym semestrze.”

W przypadku niestawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie, student traci jedno z dwóch przysługujących mu terminów w bieżącej sesji. 

Studenci przed obroną, mający zaległy egzamin z języka obcego na poziomie B2, którzy w karcie ocen mają wpisany „Język obcy egzamin” o kodzie 22 91 0005 00 (1 ECTS) mogą zdawać egzamin na starych zasadach (stary format) lub zapisać się na "Język obcy certyfikacja" o kodzie 22 91 0005 99 (0 ECTS) i zdawać egzamin w nowym formacie.

Wg programów studiów w bieżącej sesji egzamin zdają:

W. Mech.

WEEIA IV (IBM, energetyka, transport) 

IPiP IV

WTMiWT IV (oprócz IBP)

BiNoŻ IV

BAIŚ IV (architektura wnętrz)

KGP IV

OiZ IV (licencjat)

IFE IV - lektorat