dr Magdalena Nowacka

 • Wykształcenie i kwalifikacje
  • 1998 Uniwersytet Łódzki, Filologia Angielska. Praca magisterska w Katedrze Literatury i Kultury Brytyjskiej
   pt. „A Study of Childhood in the Works by L.P. Hartley” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Edelson.
  • 2007 Uniwersytet Łódzki, Filologia Angielska. Wszczęcie przewodu doktorskiego. Rozprawa doktorska pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Jarniewicza pt. „Obraz rodziny na tle przemian społeczno-kulturowych w Wielkiej Brytanii okresu powojennego w wybranych utworach współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej.”
  • 2011 Uniwersytet Łódzki, Filologia Angielska. Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
  • 2013 Uzyskanie dyplomu CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), Cambridge University (poziom 5).
  • 2014-15 Ukończenie Menedżerskich Studiów Podyplomowych Przywództwo 2.0, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Doświadczenie zawodowe
  • 1998 - 2000 Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna
   Stanowisko: lektor. Zakres obowiązków: nauczanie języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.
  • 2000 - 2010 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (wcześniej Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna)
   Stanowisko: asystent na kierunku Filologia Angielska, Katedra Literatury i Kultury Angielskiego Obszaru Językowego. Zakres obowiązków: nauczanie przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (reading, writing, speaking, grammar) na wszystkich poziomach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz przedmiotów filologicznych: Kultura Krajów Angielskiego Obszaru Językowego, Wybrane Zagadnienia ze Współczesnej Kultury Brytyjskiej, Brytyjska Literatura dla Dzieci i Młodzieży oraz prowadzenie kursów na platformie e-learningu w przypadku studiów realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 2005 - 2010 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (wcześniej Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna). Pełniona Funkcja: Prodziekan ds. Studenckich na Kierunku Filologia Obca Zakres obowiązków: Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących przebiegu studiów studenta i realizacji programu kształcenia na kierunku „filologia obca”, koordynacja pracy kierunku, współpraca z kluczowymi działami uczelni.
  • 2007 - 2009 British International School of Innovative Teaching Stanowisko: nauczyciel Zakres obowiazków: nauczanie w języku angielskim według standardów brytyjskiego Ministerstwa Edukacji. Prowadzone przedmioty: literacy, citizenship
  • 2010 - 2011 Szkoła Europejska Gimnazjum i Liceum Pełniona Funkcja: Wicedyrektor szkoły Zakres obowiązków: prowadzenie nadzoru organizacyjno-pedagogicznego.
  • 2011- obecnie Politechnika Łódzka Stanowisko: starszy wykładowca w Centrum Językowym PŁ. Zakres obowiązków: nauczanie języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Pełniona Funkcja: Dyrektor Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.
 • Inne Osiągnięcia
  • Marzec 2001 Uczestnictwo w wymianie nauczycieli akademickich w ramach programu Socrates/Erasmus. Prowadzenie zajęć i wykładów w uczelni partnerskiej w Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania.
  • Kwiecień 2001 Uczestnictwo w wymianie nauczycieli akademickich w ramach programu Sokrates/Erasmus. Prowadzenie zajęć i wykładów w uczelni partnerskiej w the University of Porto,Portugalia.
  • Grudzień 2001 Praca tłumacza dla The International Film Festival of the Art of Cinematography in Lodz – Camerimage.
  • Marzec 2006 Uczestnictwo w wymianie nauczycieli akademickich w ramach programu Sokrates/Erasmus. Prowadzenie zajęć i wykładów w uczelni partnerskiej w the University of Castelo Branco, Portugalia.
  • Kwiecień 2012 Uczestnictwo w wymianie nauczycieli akademickich w ramach programu Sokrates/Erasmus. Wizyta administracyjna w uczelni partnerskiej w Technical University of Tampere, Finlandia.
  • Kwiecień 2013 Uczestnictwo w wymianie nauczycieli akademickich w ramach programu Sokrates/Erasmus. Wizyta administracyjna w uczelni partnerskiej w Glasgow University, UK.
  • Kwiecień 2014 Uczestnictwo w wizycie studyjnej w ramach programu Erasmus w Universidad Politecnico de Valencia, Hiszpania.
 • Publikacje
  • 2002 Analysis of Cultural Texts. Studies in Language and Linguistics. red. Cap, P. Kozanecka, M., Wydawnictwo WSHE, Łódź
  • 2005 Underachievement or Underestimation - The Truth about the Divergence of Educational Opportunities Among Ethnic Minorities. British Society in Multiculturalism - For and Against. red. Wicher, A., Wydawnictwo WSHE, Łodź
  • 2005 Crisis in Family, Family in Crisis-the Forerunners of the Third Golden Age of Children’s Literature. Inozemnaja Literatura, Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, 119(2)/2007, Lwów
  • 2007 Obraz rodziny we współczesnej prozie brytyjskiej Anne Fine i Jacqueline Wilson. Guliwer-Czasopismo o Książce dla Dzieci, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2/2007, Katowice
  • 2008 Napiętnowani Znakiem Bestii.Tygiel Kultury, (1-3)/2008, Łódź
  • 2009 Przebojowe Maluchy, Czyli o Kulcie Dziecka. Tygiel Kultury, 1/2009, Łódź
  • 2009 Zrozumieć Niepojęte. Twórczość, Biblioteka Narodowa 5/2009, Warszawa
  • 2009 Napisane dla dziewczyn – portrety małych kobietek w polskiej i brytyjskiej literaturze dziecięcej z początku dwudziestego wieku. Tygiel Kultury, 6/2009, Łódź
  • 2009 Powieści Gdzie jest Jennifer? brytyjskiej autorki Anne Cassidy jako próba wzmocnienia pozycji literatury dla młodzieży w Polsce. 1-2/2009, Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach.
  • 2012 Wykłady „Historia literatury dziecięcej w zarysie” dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Politechnika Łódzka.
  • 2012-2013 Wykłady „Pisanie tekstów akademickich” dla doktorantów w ramach Forum Innowacji Młodych Badaczy w Politechnice Łódzkiej oraz podczas III Wyjazdowej Sesji Naukowej Doktorantów PŁ.
 • Konferencje, sympozja i inne wydarzenia o charakterze naukowym
  • 2006-2008 Projekt Badawczy Własny (Grant Doktorski) przyznany przez WSHE
  • 2007 Międzynarodowa konferencja pt. Visualising the Child in Fiction. 10-14 maja, 2007. Lwów, Ukraina. ReferatCrisis in Family, Family in Crisis-the Forerunners of the Third Golden Age of Children’s Literature
  • 2007 Międzynarodowa Letnia Akademia Literatury Dziecięcej (Children’s Literature International Summer School - CLISS) organizowana przez Międzynarodowe Centrum Badań Literatury Dziecięcej przy Roehampton University, 11-15 lipca 2007, Londyn, Wielka Brytania
  • 2007 Konferencja pt. Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku organizowana przez Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Informacji Naukowei i Studiów Bibliograficznych, 20-21 listopada 2007, Warszawa
  • 2008 Konferencja PASE organizowana przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 7-9 kwietnia 2008, Wrocław. ReferatWe are the Frankensteins who made dwarf killers – an analysis of selected fictional and non-fictional texts recounting the death of James Bulger.
  • 2008 Międzynarodowa konferencja pt. Re-presenting Childhood and Youth organizowana przez Centre for the Study of Childhood and Youth oraz Sheffield University, 6-8 lipca 2008, Sheffield, Wielka Brytania. ReferatWritten about the girls – philosophy of goodness presented in the selected Polish and British novels of the early twentieth century.
  • 2009 Stypendium naukowe IBBY w Międzynarodowej Bibliotece Młodzieżowej w Monachium finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych - okres realizacji 01.03-31.05.2009.
  • 2009 Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. The familiar becomes frightening – the notion of the uncanny, literature, film and art w Katedrze Literatury i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w AHE. Referat „Freud’s essential list of the uncanny in A.S. Byatt’s Dolls’ Eyes”.
  • 2009 – obecnie udział w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych metodyce nauczania języków obcych i jakości kształcenia językowego
  • Wybrane konferencje z lat 2014 -15
   • Języki specjalistyczne dziś i jutro, CJiK PP, Poznań
   • Ewaluacja Biegłości Językowej, FRSE, UW, Warszawa
   • Challanges in Internationalisation, British Council, SJO PW, Warszawa
   • Teacher Training Session, CJ PŁ, Łódź
   • Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia, Lublin
   • Poszerzenie Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w Celu Precyzyjnego Profilowania Umiejętności Językowych, Pearson, Warszawa
   • IALTS Days Events, British Council, Warszawa
   • IATEFL, JCJ UJ, Kraków
 • Przynależność do organizacji polskich i międzynarodowych
  • 2007-2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych-Polska Sekcja IBBY (The International Board On Books for Young People)
  • 2007-2011 Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe do Badań nad Literaturą Dziecięcą (The International Research Society for Children’s Literature)
  • 2011-2015 Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (SERMO) – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • 2015 – obecnie Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (SERMO) - skarbnik