Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 Nowy model nauczania języków

Uchwała Senatu PŁ (Nr 14/2011) stanowi, że w nowych programach kształcenia obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013:

na studiach pierwszego stopnia łączna liczba godzin nauki języka obcego w zakresie studiowanej dyscypliny wynosi na studiach stacjonarnych nie mniej niż 180 godzin, a na studiach niestacjonarnych nie mniej niż 120 godzin, co odpowiada nie mniej niż 12 punktom ECTS. Wymagane jest potwierdzenie kompetencji egzaminem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W oparciu o powyższe wytyczne Centrum Językowe oferuje podstawowy lektorat o profilu biznesowo-technicznym, składający się z trzech 60-godzinnych bloków (dla studiów stacjonarnych) i sześciu 20-godzinnych bloków lub trzech 40-godzinnych (dla studiów niestacjonarnych). Wymaganiem wstępnym jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie min. A2.

Studenci z potwierdzonymi kompetencjami na poziomie B2 (w zakresie studiowanej dziedziny) mogą wybierać z pełnej oferty językowej CJ, realizując jedną z czterech dostępnych ścieżek.

Studia stacjonarne

Ścieżki lektoratowe

Blok 1

(60 godz)

Blok 2

(60 godz.)

Blok 3

(60 godz.)

Po teście poziomujacym

B1

B1+

B2E

Po teście poziomującym

B2

B2+

C1E

Po certyfikatach B2*

TE B2

inny język/ESP

inny język/ESP

Po certyfikatach B2 technicznych, C1 i C2

inny język/ESP

inny język/ESP

inny język/ESP

  

Studia niestacjonarne

Ścieżki lektoratowe

Blok 1

(40 godz)

Blok 2

(40 godz.)

Blok 3

(40 godz.)

Po teście poziomujacym

B1

B1+

B2E

Po teście poziomującym

B2

B2+

C1E

Po certyfikatach B2*

TE B2

inny język/ESP

inny język/ESP

Po certyfikatach B2 technicznych, C1 i C2

inny język/ESP

inny język/ESP

inny język/ESP

Ścieżki lektoratowe

Blok 1.1

(20 godz.)

Blok 2.1

(20 godz.)

Blok 3.1

(20 godz.)

Blok 4.1

(20 godz.)

Blok 5.1

(20 godz.)

Blok 6.1

(20 godz.)

Po teście poziomujacym

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2.1k

B2.2k

Po teście poziomującym

B2.1

B2.2

B2.3

B2.4

C1.1

C1.2

Po certyfikatach B2*

TE B2

TE B2

inny język/ESP

inny język/ESP

inny język/ESP

inny język/ESP

Po certyfikatach B2 technicznych, C1 i C2

inny język/ESP

inny język/ESP

inny język/ESP

inny język/ESP

inny język/ESP

inny język/ESP

TE2 – Język Techniczny B2

ESP – English for Specific Purposes

*nie dotyczy certyfikatów z j. technicznego i biznesowego (dla OiZ)