FAQ - II stopień

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

1.      Czy mogę zapisać się na lektorat z języka obcego od podstaw?

Nie. Zajęcia z języka obcego na studiach 2-go stopnia realizowane są na poziomie B2+, do uczestnictwa w nich potrzebna jest znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2.

2.      Mam certyfikat C1, czy mogę być zwolniony/-a z lektoratu?

Z uczestnictwa w zajęciach zwalnia ocena 4,0 lub równorzędna. W przypadku ocen 3,0 i 3,5 student realizuje lektorat na studiach 2-go stopnia po napisaniu testu diagnostycznego.

3.      Mam certyfikat C1 z oceną co najmniej 4,0. Kto wpisuje mi ocenę?

Każdy student musi być przypisany do grupy. Zapisy odbywają się podczas pierwszych zajęć lub w terminie dyżurów koordynatorskich. Ocenę z certyfikatu wpisuje lektor grupy, do której jest się skierowanym po przedstawieniu przez studenta odpowiednich dokumentów.

4.      Zdałem Certyfikację C1 w CJ PŁ, czy muszę mieć zaświadczenie jako dokument potwierdzający ocenę?

Nie, wystarczy wydruk karty ocen z WEBDZIEKANATU z przedmiotem „Język (obcy) – certyfikacja C1.”

5.      Skończyłem/-am studia 1-go stopnia w języku obcym / zdałem/-am maturę międzynarodową etc., czy mogę być zwolniony/-a z lektoratu?

Tak, jeśli ocena z języka/egzaminu językowego na studiach 1-go stopnia (nie: ukończenia studiów) jest nie niższa niż 4,0. W przypadku zdania matury międzynarodowej lub posiadania innych niż powszechnie uznawane certyfikaty konieczny jest osobisty kontakt z koordynatorem.

6.      Nie pasuje mi termin dyżuru koordynatorskiego i nie mogłem/-am być na pierwszych zajęciach, jak mam zostać skierowany/-a do grupy?

Osobisty kontakt z koordynatorem możliwy jest w trzech terminach, w każdym z dwóch pierwszych tygodni sesji. Nie są to terminy regularne, więc na któryś z nich trzeba się zgłosić, aby napisać test lub przedstawić osobiście podstawę ewentualnego zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach. Nie ma innej możliwości skierowania do grupy.

7.      Mam pytanie o realizację lektoratu, czy mogę skontaktować się z koordynatorem mailowo?

Tak. Wiadomość musi być wysłana z politechnicznego adresu e-mail, zawierać podstawowe dane studenta (imię nazwisko, wydział, kierunek, numer indeksu) krótki opis sytuacji. Na odpowiedź, szczególnie w początkowym okresie nowego semestru, będzie trzeba poczekać do 14 dni. Zachęcamy do kontaktu osobistego w terminach dyżurów, szczególnie w skomplikowanych sytuacjach.

8.      Jestem chory/-a, mam zwolnienie lekarskie / nie mogę być na zajęciach w pierwszych dwóch tygodniach z powodów potwierdzonych innym dokumentem – co mam zrobić?

Niezwłocznie napisać do koordynatora (wg wskazówek powyżej), załączając, jeśli to możliwe, kopię dokumentu potwierdzającego zwolnienie w celu ustalenia dalszych kroków i możliwości dołączenia do istniejących już w drugim tygodniu grup lektoratowych.

9.      Czy uczestnictwo w programie typu „Work and Travel” liczy się jako powód usprawiedliwionej nieobecności w dwóch pierwszych tygodniach semestru?

Nie. Zajęcia rozpoczynają się w termie ustalonym przez JM Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim PŁ. Informacja ta publikowana jest ze znacznym wyprzedzeniem. Udział w programach innych niż stypendia i wymiany międzynarodowe pod auspicjami PŁ nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności/niestawienia się na zajęciach.

10.  Mojego pytania nie ma na liście FAQ, jak mogę uzyskać na nie odpowiedź?

Na większość pytań odpowiedzi udziela osobiście koordynator studiów 2-go stopnia w termiach swoich dyżurów.