IAESTE

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Początki IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), sięgają roku 1948, kiedy z inicjatywy Jamesa Newby założono IAESTE w londyńskim Imperial College, w celu umożliwienia studentom uczelni technicznych zdobywania naukowych i zawodowych doświadczeń poza granicami ojczystego kraju, a także w celu integracji międzynarodowej w odbudowywanym po zniszczeniach wojennych świecie.
Dziś organizacja IAESTE działa w 93 krajach na całym świecie.
Program edukacyjny IAESTE realizowany jest w Polsce od 1958 roku. Od tego momentu ponad 12 tysięcy polskich studentów skorzystało z programu, wyjeżdżając na staże zagraniczne. Podobna ilość studentów z zagranicy przyjechała do Polski.
Komitety Lokalne IAESTE działają przy trzynastu polskich uczelniach, co tworzy IAESTE jedną z największych organizacji studenckich w Polsce. IAESTE jest organizacją non-profit, a wiec wszyscy jej członkowie pracują na zasadzie wolontariatu. Program IAESTE działa pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a organizacja IAESTE działa we współpracy z UNESCO.
Tylko w roku 2005 z naszego programu skorzystało prawie 560 studentów (278 studentów wyjechało oraz podobna ilość przyjechała do naszego kraju), co plasuje Polskę pod względem wymiany na czwartym miejscu na świecie. W tym roku IAESTE Polska współpracowało z ponad 250 firmami i instytucjami.

 

Zobacz więcej na: